Pécsi Gyermekotthonban működő
Csontváry Képzőművészeti Stúdió
társadalmi szervezet

 

Állami gondozott gyermekekből és fiatalokból álló alkotóközösségünket 1987-ben alapítottuk a Pécsi Gyermekotthonban. Az elmúlt több mint 18 év alatt mára már Pécs város szellemi életének egyik színfoltját jelentjük.

Az emberi lét egy különös világát képviseljük a művészet nemes eszközeivel megjelenítve: egészséges családi háttér nélküli, intézeti világban nevelkedő gyerekek és fiatalok önkifejező szubkultúráját, sajátos lelkivilágát. Alkotásaikban a modernkor problémái, konfliktusai a gyermeki elme szűrőjén keresztül művészetté nemesül, szelídül. Őszinte, szókimondó világ ez, ugyanakkor elemi erejű önkifejező eszközei segítségével lelkünk mélyrétegeit szólítja meg.

E gyerekek és fiatalok a társadalom perifériájáról, szociális problémákkal küszködő családokból kerülnek ki. Már kicsi gyermekkorukban súlyos családi drámák, konfliktusok szenvedő részesei. Életük gyakori velejárója a hányattatottság, a szeretethiány, az érzelmi sivárság, az alacsony kulturális szint, agresszív légkör. Minden napjuk velejárója a kudarcélmények sorozata, a kisebbrendűségi érzés. Az iskola verseny- és teljesítménycentrikus légkörében állandó tanulmányi nehézségekkel küszködnek, mivel a traumák okozta lelki terhek miatt kisebb a teljesítőképességük a normál családban élőkéhez képest.

A Csontváry Képzőművészeti Stúdió mégis a bennük rejlő értékek, képességek kibontakoztatását, fejlesztését vállalja fel. Egy olyan sajátos művészetpedagógiai módszert alkalmaz, amely képes a bennük lévő feszítő szorongást előidéző lelki traumákat előhívni, hogy azt a képzőművészet nemes eszközeivel szimbolikusan megjeleníteni tudják. Így a bennük lévő lelki problémákból, gondokból művészi értéket tudnak létrehozni. Megélhetik, bennük is van érték, és hogy az értéktelenségből is lehet értéket létrehozni. Ez egy olyan alapképességet fejleszt bennük, amely életük bármely területén kamatozhat és a későbbiek során is átsegítheti őket sok nehézségen. Az alkotók között vannak kifejezetten a képzőművészetben tehetséges gyerekek is, akiknek tehetséggondozását vétek lenne elhanyagolni. Az ő tehetséggondozásukat is elvállalja az alkotóműhely, sőt segítséget nyújt a pályaválasztásban.

Önszervező közösségünkben lehetőség nyílik számukra, hogy a képzőművészet által a szellemi szféra legmagasabb dimenzióiba is felemelkedhessenek, a művészeten keresztül más műveltségbeli értékhez is közel kerülhessenek. Ez ellensúlyozhatja az őket ért ártalmakat, mintákat kaphatnak ahhoz, hogy életüket tartalmasan élhessék, amely segítséget jelenthet abban, hogy felemelkedhessenek abból a társadalmi rétegből, melybe beleszülettek. Egyben az alkotóműhelyben folyó alkotás öröme az önkifejezés lehetősége, mely artikulált formába önti belső szorongásaikat, konfliktusaikat ill. egy-egy pályázaton elért eredmény, kiállításokon való szereplés, az ehhez kapcsolódó utazások, tanulmányutak együttesen kárpótlást nyújtanak, valódi sikerélményt biztosítanak, ezért terápiás értékűek, énerősítő hatásúak.

Alkotóműhelyünkben a növendékek alkotásaikban a természetből indulnak ki a távol-keleti, klasszikus kínai és japán művészetből és a magyar népművészetből merített sajátos szemlélet alapján. Majd szürrealista módon új képzeletbeli teremtményeket "kis világegyetemeket" hoznak létre. A "szürrealista módszer" lehetőséget biztosít számukra, hogy elszenvedett lelki traumáikat szublimált módon feldolgozzák. Alkotásaik különleges esztétikai értéket hordoznak. E gyermekek nehéz életükből adódóan az emberi lét sokszor legmélyebb problémáit jelenítik meg különös szimbolikus módon. Ezen túlmenőleg belső látásuk segítségével az európai és a magyar misztikus hagyományokat, mítoszokat, legendákat, archaikus imádságokat, a Biblia látomásait jelenítik meg alkotásaikban. Ez a mitikus világ egyben a társadalom szimbolikus modellje is, a történelmi korokon átívelő alapkonfliktusokat, visszatérő emberi alaphelyzeteket, morális kérdéseket vet fel. Nem csak rajzban dolgozzuk fel ezeket a szellemi örökségeket, hanem el is beszélgetünk róluk, miközben saját életükről, mai korunkról is beszélünk.

Alkotásaikat rendszeresen kiállításokon mutatjuk be. Az elmúlt 18 év alatt a pécsi Akvárium-Terrárium kiállító-helyiségeiben, a Várkonyi Nándor könyvtárban többször állítottunk ki. Ezen kívül kiállításunk nyílt az Ifjúsági Házban, a József Attila Művelődési Házban, a Civil Közösségek Házában, a Nevelési Központ Könyvtárában, a Janus Pannonius Tudományegyetem Rajztanszékén, a Patacsi Művelődési Házban. Püspökszentlászlón Déák Zsuzsa grafikusművész galériájában három alkalommal állítottunk ki. Ezen kívül volt kiállításunk Kecskeméten a II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola Galériájában, Budapesten a Nádasdy Kálmán Ifjúsági Galériában és Németországban Kassel városában, a Tartományi Népjóléti Szövetség székházában, 1996-ban a Civil Közösségek Házában nyílt kiállításunk "Misztikus lények" tárlata címmel. Budapesten a Pitypang Galériában vettünk részt, az
I*EARN szervezésében rendezett hátrányos helyzetű, kisebbségi gyerekek nemzetközi tárlatán. Rendszeresen szerepelünk a sajtóban, rádióban, televízióban. Kiállításainkat neves képzőművészeti szakemberek nyitották meg, illetve elismerően nyilatkoztak rólunk.

Alkotóközösségünk támogatói az elmúlt években: Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány, Pécs Város Szabadművelődési Alapja, József Attila Alapítvány, Nemzeti Kulturális Alap, Soros Alapítvány, Gyermek és Ifjúsági Alapprogram, Kulturális Örökségek Minisztériuma, Nemzeti Civil Alapprogram, Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány.
A művészeti műhely tagja az
Örökség Népfőiskolai Szövetség -nek.

Csontváry Népfőiskolai Alkotóműhelyünk:

A Gyermekotthonon kívül műhelyfoglalkozást, tanfolyamot is szerveztünk a város érdeklődő felnőttjeinek és gyermekeinek ugyanezen, a belső látást előhívó és a rajzi nevelés természetes módszerei alkalmazásával: Örökség Népfőiskolai Szövetség Csontváry Népfőiskolai Alkotóműhely néven a Konzervatív Ifjúsági Közösség Egyesülettől kapott irodahelyiségben. A foglalkozásokra széles korhatárú korosztály jár, hét éves kortól, gyerekek, szülők, nagyszülők, fiatalok, felnőttek egyaránt. A gyerekek és a felnőttek, illetve a szülők és gyermekeik együtt alkotnak. Ez egy ritka dolog a mai világban, hogy a családok együtt alkotnak és végeznek művészeti alkotó tevékenységet.


A műhely szellemiségéről:

A természetes vizualitás egy velünk született Isten adta képesség, mely a bennünk rejlő ősképek segítségével lehetőséget ad önmagunk és a világmindenséggel való viszonyunk megfogalmazására. Ez a képesség a kisgyermek- és óvodáskorban bontakozik ki. Az emberi kultúrában eredményei a népművészetben, a törzsi művészetben és az ősi művészetekben maradtak fent. Sajnos letűnőben lévő modern kultúránkban az iskolás korban a gyermeki ábrázolásból fokozatosan eltűnik ez a képesség.

Azonban szerencsére ez a képesség nem irtódik ki az emberből, hanem visszahúzódik a lélek legmélyére, a tudattalan világába.

A műhelyfoglalkozásokon olyan rajzpedagógiai módszerekkel alkotunk, amelyek képesek a természetes vizualitást, a belső látást újból előhívni. A módszer, mind iskoláskorú gyermekeknél, mind érett felnőtteknél igen eredményesen alkalmazható. Így újból tudják használni belső látásukat, mely előhívja a lélek tudattalan belső tartalmait. Az ősképek segítségével meg tudják fogalmazni, és fel tudják ismerni önmaguk belső világát, jobban meg tudják érteni a népi műveltség, népművészet rejtett üzeneteit. A módszer egy ősi, több mint ezer évvel ezelőtti kelet-ázsiai rajzpedagógiai eljárásra épül. Az így előhívott belső látás segítségével először a személyiség rejtett világa fogalmazódik meg, rajzi "személyes mítoszok" formájában.

Utána a természet évkörös változásrendjén végighaladva, ősi magyar műveltségünk és népművészetünk rajzi feldolgozása történik. Régi református templomok kazettás mennyezetei segítségével a csillagmítoszi hagyomány megismerése, újrafogalmazása jelenhet meg, mind a gyermek, mind a felnőtt rajzokon.Címünk: Pécsi Gyermekotthon, 7621 Pécs, Megye u. 24.
Tel: 06/72/311-206, 06/72/532-398
E-mail:
platthy@csontvarystudio.hu

Művészeti vezetője: Platthy István rajztanár, művészetterapeuta

1997 - 2005Vissza az elejére